BL3P

BTC/EUR
selecteer markt

BTC / EUR 58.500,00
Laatste prijs (BTC)
58.500,00
24u volume
3.82
Javascript is vereist om BL3P te kunnen gebruiken. Zet het aan of voeg een uitzondering toe
Uw browser-versie is verouderd. We hebben besloten onze tijd te besteden aan het beter maken van Bl3P, in plaats van het te verspillen aan compatibiliteit voor antieke browsers. Installeer a.u.b. Chrome frame als u door wilt gaan met uw huidige browser, of overweeg om Firefox of Chrome te installeren.

Compliance & procedures

Stichting Bitonic Payments
De eurotegoeden staan veilig op bankrekeningen in een door ons speciaal daarvoor opgerichte stichting, Stichting Bitonic Payments. De stichting is onafhankelijk van Bitonic B.V. ingericht. Dit wil zeggen dat er geen commerciële belangenverstrengeling zal plaatsvinden (Bitonic B.V. kan de tegoeden niet voor een ander doel gebruiken, de tegoeden zullen alleen op de rekening van de stichting blijven staan). Mocht er iets misgaan bij Bitonic B.V. dan zijn uw tegoeden gegarandeerd. Ook is een speciale afdeling Risk & Compliance opgezet waarbij compliance-risico’s worden geïdentificeerd en geanalyseerd.
Aanvraag vergunning
BL3P houdt eurotegoeden van klanten aan, daarom heeft Bitonic de vergunning ‘betaaldienstverlener’ aangevraagd bij De Nederlandsche Bank. Januari 2014 is Bitonic samen met Enigma Consulting het vergunningstraject ingegaan. Alle benodigde documentatie, procedures, cijfers, prognoses, plannen en informatie zijn in de daarop volgende maanden opgesteld en verzameld. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in drie rapporten van in totaal ruim 400 pagina’s. De definitieve versie is medio augustus ingeleverd bij DNB. In een reactie van DNB werd gevraagd om een aantal aanvullende stukken gerelateerd aan Bitcoin. Deze stukken zijn zes weken na reactie van DNB ingeleverd.
Reactie DNB
Uit een daarop volgende officiële reactie van De Nederlandsche Bank is gebleken dat Bitonic niet vergunningsplichtig is. We mogen zonder officiële licentie toch live. Met deze positie, in combinatie met het formeel doorlopen van het vergunningstraject en het voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, biedt Bitonic comfort aan haar klanten en banken.
Compliance
Om dit comfort te kunnen blijven bieden aan haar partners zal Bitonic blijven opereren als financiële instelling en zal zichzelf de bijbehorende kwaliteitseisen opleggen. Concreet betekent dit diverse maatregelen en procedures die zorgen voor maximale bescherming van onze klanten. Alle verplichtingen die Bitonic zich oplegt worden in de praktijk getoetst in de relatie met de banken. Dit zal op frequente basis worden geanalyseerd en geëvalueerd.