BL3P

BTC/EUR
selecteer markt

BTC / EUR 57.746,80
Laatste prijs (BTC)
57.746,80
24u volume
3.79
Javascript is vereist om BL3P te kunnen gebruiken. Zet het aan of voeg een uitzondering toe
Uw browser-versie is verouderd. We hebben besloten onze tijd te besteden aan het beter maken van Bl3P, in plaats van het te verspillen aan compatibiliteit voor antieke browsers. Installeer a.u.b. Chrome frame als u door wilt gaan met uw huidige browser, of overweeg om Firefox of Chrome te installeren.

Verificatiehandleiding

Waar moet ik op letten als ik documenten upload?

Zorg dat de gescande documenten die u uploadt:

 • van hoge kwaliteit zijn en in kleur
 • in zijn geheel worden geüpload, ook als het document uit meerdere delen bestaat (geldt ook voor een identiteitskaart)
 • goed leesbaar zijn
 • geheel zichtbaar zijn (een watermerk is toegestaan)
 • niet verlopen zijn
 • geen screenshot of foto van uw monitor zijn

Algemeen

Bankafschrift

Een bankafschrift is noodzakelijk om te kunnen controleren of het bankrekeningnummer dat u aan BL3P doorgeeft inderdaad aan u toebehoort. Op het document dat u uploadt, moeten uw naam en het IBAN rekeningnummer (goed) zichtbaar zijn. BL3P accepteert daarom een van de onderstaande documenten:

 • een foto van uw bankpas
 • een kopie bankafschrift van maximaal 3 maanden oud (betalingen mogen afgeschermd worden)
 • een printscreen van uw online bankoverzicht (betalingen mogen afgeschermd worden)

Het kan uiteraard voorkomen dat u later een ander bankrekeningnummer wil toevoegen. Dat is te allen tijde mogelijk door een nieuw bankrekening toe te voegen, met een bijbehorend document.

Identiteitsbewijs

Als identiteitsbewijs accepteert BL3P alleen een geldig:

 • paspoort
 • identiteitskaart (upload beide kanten)
 • Nederlands rijbewijs

Uw Burger Service Nummer (BSN) mag afgeschermd zijn.

Bewijs van vestiging

Een bewijs van vestiging moet de naam van de gebruiker (indien gebruik wordt gemaakt van een zakelijk account de naam van het bedrijf), en het vestigingsadres bevatten. Een bewijs van vestiging kunt u afgeven middels diverse documenten zoals:

 • een energie- of gasrekening
 • een belastingaangifte
 • een ander overheidsdocument of document van de gemeente

Er zijn een aantal belangrijke kenmerken waaraan het bewijs van vestiging moet voldoen:

 • een bewijs van vestiging mag maximaal drie maanden oud zijn
 • de tenaamstelling van het document moet overeenkomen met uw identiteitsbewijs
 • bij een zakelijke account moeten de adresgegevens op het bewijs van vestiging overeenkomen met de adresgegevens uit het KvK-uittreksel.
US Person

Financiële instellingen die diensten leveren aan bedrijven en personen die in de Verenigde Staten van Amerika belastingplichtig zijn, zijn verplicht (financiële) gegevens van deze bedrijven en personen te melden bij de Nederlandse belastingdienst, die deze doorgeeft aan de Amerikaanse belastingdienst (Internal Revenue Service). BL3P wil de privacy van haar gebruikers beschermen en garanderen, daarom het is ons beleid om geen gegevens te verstrekken aan andere partijen. Hierdoor is het voor nu helaas niet mogelijk om als US Person gebruik te maken van BL3P.

U bent een US Person als u voldoet aan één of meerdere van deze criteria:

 • U bent staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika (de VS)
 • U bent ingezetene van de VS
 • U heeft een postadres of telefoonnummer in de VS
 • U maakt regelmatig geld over naar de VS
 • U heeft een gemachtigde die gevestigd is in de VS.


Voor bedrijven geldt dat zij een US Person zijn als ze voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria.

 • Het bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika
 • Het bedrijf is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika (of één van haar afzonderlijke staten)
 • Het bedrijf is een trust waar een rechtbank in de Verenigde Staten van Amerika toezicht op mag uitoefenen
 • Het bedrijf is een trust waarbij één of meer van de handelingsbevoegden een US person is
 • Het bedrijf heeft aandeelhouders die US Person zijn en minstens 10% van de aandelen (stemmen of waarde) heeft

Extra voor zakelijke accounts

Indien u een zakelijk account aanmaakt dient u gegevens te verstrekken horende bij uw zakelijke identiteit. Hieronder wordt deze informatie beschreven.

KvK-uittreksel
Het KvK-uittreksel mag maximaal zes maanden oud zijn. Dit uittreksel mag een digitaal gewaarmerkt uittreksel zijn. Als (één van) de handelingsbevoegde entiteit(en) van het bedrijf geen natuurlijk persoon is maar een bedrijf, upload dan het KvK-uittreksel van dit bedrijf.
Eenmanszaak, VOF en CV

In een eenmanszaak, VOF of CV zijn de termen handelingsbevoegde en belanghebbende minder bekend dan in een andere rechtsvormen. Daarom hieronder toelichting op deze termen voor deze drie rechtsvormen:

 • in een eenmanszaak is de eigenaar de handelingsbevoegde en belanghebbende.
 • in een VOF zijn de verschillende vennoten de handelingsbevoegden en belanghebbenden.
 • in een CV hoeven alleen de werkende vennoten als handelingsbevoegde(n) en belanghebbende(n) opgegeven te worden.
Handelingsbevoegden
Van alle handelingsbevoegden dient een identiteitsbewijs en een bewijs van vestiging te worden verstrekt. Hierbij gelden de richtlijnen zoals in het algemene gedeelte vermeld wordt. Indien een handelingsbevoegde geen natuurlijk persoon maar een bedrijf betreft, dient er ook een KvK-uittreksel van dit bedrijf te worden afgegeven. Van deze rechtspersoon heeft BL3P ook gegevens over de handelingsbevoegden nodig.
Belanghebbenden
Belanghebbenden zijn aandeelhouders die meer dan 25% van de aandelen bezitten of personen met stemrecht. Van deze aandeelhouders heeft BL3P een identiteitsbewijs en bewijs van vestiging nodig.
Aandeelhouderregister
Indien u een rechtsvorm heeft met beperkte aansprakelijkheid, dient er een aandeelhouderregister geüpload te worden. Als aandeelhouderregister dient u een document te uploaden dat alle aandeelhouders en de omvang van hun aandelen vermeld.
Mijn verificatie staat op 100%, wat betekent dit?

Tijdens het invullen ziet u een balk waarin de voortgang in procenten wordt bijgehouden. Als u alle gegevens heeft ingevuld en de bijbehorende documenten heeft geüpload zal de verificatie compleet zijn.

Indien alle gegevens met de geüploade documenten overeenkomen en de documenten zelf in orde zijn zal het BL3P-account goedgekeurd worden. Hiervan ontvangt u een mail ter bevestiging. Het goedkeuren van uw verificatie verzoek duurt uiterlijk vijf werkdagen. Indien er een document wordt afgekeurd kunt u deze opnieuw uploaden. Ook als er een document wordt afgekeurd zult u hier over een e-mail ontvangen.