BL3P

BTC/EUR
selecteer markt

BTC / EUR 63.400,00
Laatste prijs (BTC)
63.400,00
24u volume
2.82
Javascript is vereist om BL3P te kunnen gebruiken. Zet het aan of voeg een uitzondering toe
Uw browser-versie is verouderd. We hebben besloten onze tijd te besteden aan het beter maken van Bl3P, in plaats van het te verspillen aan compatibiliteit voor antieke browsers. Installeer a.u.b. Chrome frame als u door wilt gaan met uw huidige browser, of overweeg om Firefox of Chrome te installeren.

Bitonic krijgt registratie van De Nederlandsche Bank

Vanmiddag kregen we te horen dat de registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) met goed gevolg is afgerond en we binnenkort in het register opgenomen worden. Sinds 21 mei 2020 is een wettelijke registratieplicht voor bitcoinbedrijven in Nederland in werking getreden, met een overgangsperiode van zes maanden. Bitonic heeft alle benodigde eisen geïmplementeerd en een nieuw verificatiesysteem inclusief Android en iPhone apps daarvoor ontwikkeld.

AMLD5
Deze nieuwe wetgeving is een implementatie van de Europese Anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in de Nederlandse Wwft. Deze richtlijn is dus geldig voor alle landen in de Europese Unie. De wetgeving verplicht ons om identiteiten, door middel van paspoorten en ID-kaarten, te controleren. Daarnaast monitoren we transacties, stellen we aanvullende vragen en doen we melding van ongebruikelijke transacties.

We zijn blij dat we onze klanten en business partners deze duidelijkheid kunnen bieden en kijken met een gemengd gevoel tegen de registratie-vereisten aan, omdat we het niet altijd eens zijn met de visie van de toezichthouder op de wettelijke grondslag. We vragen uw begrip voor de extra aanvullende controlemaatregelen die hierdoor nodig zijn.

DISCLAIMER
Bitonic B.V., handelend onder de naam Bitonic.nl en BL3P, wordt geregistreerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Bitonic B.V. van de wettelijke eisen die voortvloeien uit de vijfde Anti-Money Laundering Directive (AMLD5) waaronder deze registratie wordt verleend. Dit toezicht van DNB betreft de Wwft en de Sanctiewet 1977 (hoewel op dit laatste punt wij een andere mening zijn toegedaan). Het toezicht heeft geen betrekking op vermogens- of kapitaalseisen en kan niet gezien worden als kwaliteitskeurmerk van de aanbieder. De consumentenbescherming is gebaseerd op onze contractvoorwaarden en de juridische kaders in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.